Kácení stromů má svá pravidla

Každá dřevina má význam nejen pro okolní krajinu, ale také pro člověka samotného. Proto by mělo být kácení dřevin voleno až jako poslední možnost. Výjimkou jsou případy, kdy dřevina následkem svého stavu hrozí pádem a může způsobit škody na majetku či zdraví člověka.

Vzrostlý strom

Dřeviny lze kácet v případě, že:

  • Dřevina následkem svého stavu hrozí pádem a může způsobit škody na majetku či zdraví člověka.
  • Důvodem kácení je obnova porostu, výchovná probírka a nebo zdravotní důvody.
  • Dřevina není významným krajinným prvkem.
  • Z důvodu výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (například obnova ochranných pásem elektrovodů, případně jiných inženýrských sítí).

Ke kácení je potřeba povolení

Péče o dřeviny je povinností osob, na jejichž pozemcích se nachází. Pokud se na Vašem pozemku nachází vzrostlý strom či keř a důvodem k jeho pokácení je některý z výše uvedených bodů, musíte požádat o povolení. Povolení ke kácení vydávají obecní úřady, na území CHKO a národních parcích jejich správy.

Žádost by měla obsahovat následující informace:

Žádost musí obsahovat kromě základních údajů, jako je jméno, příjmení a adresa žadatele, také doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku (na kterém daná dřevina roste), specifikaci dřevin žádaných ke kácení (druh, počet, velikost, obvod kmene ve výšce 130 centimetrů, situační nákres) a konkrétní důvod, proč je chcete pokácet.

Seznam vyjímek

Výjimkou jsou dřeviny, které nedosahují zákonem stanovených rozměrů - konkrétně obvod kmene ve výšce 130 centimetrů je menší než 80 centimetrů, nebo se jedná o souvislý keřový porost do 40 metrů čtverečních. V takových případech nemusíte o povolení žádat. Výjimkou je také situace, kdy následkem špatného stavu vzrostlé dřeviny je bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, písemně oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu do 15 dnů.

Termín kácení

Kácení dřevin rostoucích mimo les se zpravidla provádí v období jejich vegetačního klidu - tzn, v období od 1. října do 31.března.

Další zajímavé články k tématu:

Splňte si sen - dům na stromě!

Jarní postřiky na ovocné stromy

Řez ovocných stromů na podzim a v zimě

Letní postřiky ovocných stromů

Máte nové stromy - kdy budete sklízet?

Choroby kůry a dřeva

Mravenec dřevokaz škodí stromům

 

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies