Alternativní možnosti vytápění

Cena za topení tvoří podstatnou složku výdajů domácnosti. Je proto logické, že na něm chceme ušetřit. I když se zcela nevzdáváme „klasických“ způsobů vytápění, přece jen hledáme nové, alternativní a pokud možno levné zdroje energie. O kterých můžeme uvažovat?

Solární panel na střeše

Solární systémy

Princip slunečního kolektoru je založen na zachytávání slunečních paprsků a jejich přeměně na teplo. Používá se především pro přípravu teplé vody a ohřev venkovního i vnitřního bazénu. Slouží také k přitápění, hlavně na začátku a na konci topné sezóny, případně tam, kde se topí nepravidelně (chaty apod.). Z ekonomického hlediska se doporučuje nastavit solární systém na 65-75 % pokrytí spotřeby vody, což představuje nejlepší poměr mezi investicí a návratností.

Výhody

 • bezplatně získaná energie

Nevýhody

 • vysoká pořizovací cena
 • vhodné pouze k přitápění nebo ohřevu vody

Tepelné čerpadlo

Pro pohon tepelného čerpadla je zapotřebí elektřina, nicméně získaný výkon je proti vynaloženému příkonu výrazně menší. Mluvíme o tzv. topném faktoru, který dosahuje hodnot až 5,5 (příkon:výkon 1:5,5).

Tepelných čerpadel je několik typů:

Vzduch - voda

Čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává ho vodě do topného systému. Toto čerpadlo nevyžaduje zemní práce, a proto je vhodné pro objekty procházející rekonstrukcí. V zimě je třeba počítat s nižším teplotním faktorem (lépe kombinovat s dalším zdrojem tepla).

Voda - voda

Teplo se získává z vody z podzemního vrtu. Podzemní voda si udržuje stabilní teplotu celý rok, což umožňuje dosáhnout hodnot topného faktoru 5,5. Vody musí být dostatečné množství a nesmí být znečištěná. Systém vyžaduje i druhý vrt, kam bude odčerpaná voda vypouštěna. Tlakové nároky čerpadla můžou ohrozit hladinu spodní vody u sousedů.

Země - voda

Tento typ je nejoblíbenější. Teplo ze země se získává pomocí zemních kolektorů nebo tepelným čerpadlem využívajícím tepla zemní sondy.

Vzduch - vzduch

Teplo odebrané z venkovního vzduchu přechází přes klimatizační jednotku do interiéru. Ohřátý vzduch je možné rozvádět do více místností. Nevýhodou je nižší topný faktor.

Výhody

 • ekologický způsob vytápění
 • dlouhodobá úspora výdajů
 • u typu země - voda a voda - voda velmi vysoká účinnost

Nevýhoda

 • vysoké pořizovací náklady

Rekuperace

Jedná se o zpětné získání zbytkové energie z teplého odpadního vzduchu. Ve výměníku je odpadnímu vzduchu odňato teplo. To je předáno čerstvému vzduchu přivedenému do objektu. Čerstvý vzduch se pomocí ventilátoru přivádí do rekuperátoru, elektrickým ohřívačem se zahřeje na požadovanou teplotu a potrubím distribuuje do vytápěných prostor. Rekuperace účinně využívá veškeré tepelné zdroje, například metabolismus osob, osvětlení, vaření i výpočetní techniku.

Výhody

 • ekologické vytápění

 • dlouhodobá úspora výdajů

Nevýhody

 • vysoké vstupní náklady

Biomasa

Biomasa je zjednodušeně řečeno rostlinná hmota (nejrozšířenější ve formě dřeva, dřevěných briket a pelet).

Výhody

 • z hlediska vytápění nejvýhodnější ze všech obnovitelných zdrojů
 • dostupná skoro všude
 • lze ji libovolně dlouho skladovat
 • má relativně vysoký energetický obsah
 • neobsahuje tolik škodlivých látek (síra, těžké kovy) jako uhlí
 • dá se snadno přeměnit na teplo v jednoduchém a levném zařízení

Nevýhody

 • vzhledem k současné spotřebě energie na vytápění a ohřev vody je jí málo
 • čerstvou biomasu je nutné před použitím sušit a vhodně upravit
 • nutné prostory na skladování
 • při spalování mohou vznikat škodlivé emise (oxidy dusíku, polycyklické aromatické uhlovodíky, fenoly apod.)

Fotovoltaika

Fotovoltaika se zabývá procesem přímé přeměny světla na elektrickou energii. FV články seskupené do FV panelů různých velikostí a výkonů jsou základem FV systému. Nejvíce jsou v současné době rozšířené křemíkové fotovoltaické panely. Účinnost polykrystalických modulů je 12-14 %, monokrystalických modulů 12-16 %. Cena a životnost jsou stejné.

Ideální polohou pro montáž FV panelů je směr jih s 10stupňovým vychýlením na západ. Pro instalaci FV systémů je velmi vhodná sedlová střecha, díky níž se dá ušetřit část nákladů za konstrukce potřebné k polohování panelu do 45 stupňů. Jeden kilowatt, cca 8 m2 FV panelů, je schopen v podmínkách ČR  za rok vyprodukovat 1100 kWh energie.

Kogenerace

Kogenerační jednotky řeší zároveň výrobu tepla i elektřiny. Využívají přes 90 % energetického obsahu paliva.

Využití malých kogeneračních jednotek může přispět k energetické soběstačnosti domácností. První mikrokogenerační jednotka na bázi Stirlingova motoru je již testována v praxi. Při kogeneraci musí být zajištěn pokud možno trvalý odběr tepla. Jinak by výroba elektřiny po zapojení tepelného výměníku sice byla možná, ale neekonomická. Nespotřebované přebytky elektřiny lze na základě smlouvy uzavřené s distributorem elektřiny odprodávat do elektrické sítě.

Topení plynem, elektřinou nebo tuhými palivy?

Pořiďte si inteligentní dům

Zelená úsporám - využijte dotací pro lepší bydlení!

Suchý versus mokrý zateplovací systém

Kondenzační plynové kotle - novinka, která vám uspoří energii!

Termografie - zjistěte kde vám v domácnosti nejvíce uniká teplo?

Výhodné úvěry na zelené bydlení

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.3 Počet: 3 Nejlepší: 5 Nejhorší: 3

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies