Znečištění moří a ohrožení zvířat

Oceány a moře tvoří přes 78% povrchu Země a pod hladinou skrývají bohatý život. Odpady a jedovaté látky, které lidé do moří vypouštějí, představují nebezpečí jak pro mořská zvířata, tak pro rostliny, a důsledky se pak obracejí proti naší civilizaci.

Spící tuleň

Znečišťování moří

Základem veškerého života v moři je fytoplankton, jenž je tvořen malými, volně plovoucími řasami. Mezi těmito rostlinami žijí drobní živočichové označování jako zooplankton. Jedná se o nepatrné dospělé korýše, larvy větších korýšů a malé medúzy.

 

Ryby a jiní mořští živočichové, kteří se živí zooplanktonem, jsou sami potravou dalších živočichů, konkrétně větších dravých ryb a mořských ptáků.

 

 

Jedním z nejzávažnějších důsledků znečišťování moří jedovatými látkami je jejich hromadění v tělech živočichů, kteří se nacházejí na vyšších úrovních potravního řetězce. Pro živočichy, kteří stojí až na jeho úplném konci, může být dávka jedů, která se jim spolu s potravou dostane do organismu, smrtelná.

 

 

Jedovaté látky, které se dostanou do moře, se nejdříve zabudují do planktonu, který se jich skoro vůbec nedokáže zbavit. Podobně jsou na tom i živočichové živící se planktonem.

 

Odpadky v moři

Každým rokem skončí v mořích několik milionů tun odpadků, které sem přivážejí lodě, k tomu určené. Do vlečených rybářských sítí určených k lovu sépií nebo tuňáků se ročně zaplete a pomalu zahyne tisíce delfínů, mořských želv, žraloků a ptáků. Sítě, které jsou na volném moři rozprostřené se stávají smrtelnou pastí pro tisíce mořských živočichů, když vlivem hmotnosti obětí klesají ke dnu.

 

Je odhadováno, že sítě, lana a nejrůznější plastové předměty způsobí ročně smrt 100 000 mořských savců a dvou milionů ptáků.

 

Ropné katastrofy a život zvířat

Ropné katastrofy nejsou ničím výjimečné. Stačí jedna nehoda a na světě jsou dalekosáhlé zhoubné následky pro život v moři a v širokém okolí. Jen málo lidí ví, že katastrofy ropných tankerů představují pouhý zlomek příčin znečištění moří ropou. Rozhodující podíl na něm mají těžká námořní doprava a rafinerie. Voda, která je po mytí nádrží ropných tankerů znečištěná, se podle zákonů má shromažďovat a čistit, ale místo toho se vypouští do moře.

Znečištěná moře a zemědělství

Znečištění moří není způsobeno jen haváriemi ropných tankerů a vypouštěním odpadních vod. Stejně vážné ohrožení pro živočichy v moři představují pesticidy a těžké kovy, v první řadě rtuť a kadmium, které jsou běžně přítomné v odpadních vodách.

 

Pesticidy se dostávají do řek s dešťovou vodou a poté odtékají do moře. Jsou tak silné, že dokáží některé ryby a korýše zahubit již v koncentraci, kdy na jeden díl této látky připadá bilion dílů vody.

 

 

Zbytky průmyslových hnojiv, jenž jsou splavované do řek obsahují vysoké koncentrace fosfátů a dusičnanů. Za teplého počasí působí tyto látky stimulačně na růst mořských řas. To znamená, že se voda pokryje jejich kobercem, který zabraňuje přístupu dostatečného množství světla a tepla nezbytného pro další formy života.

 

 

Další chemická látka je TBT a používá se k natírání trupů lodí, na nichž má zabránit usazování přisedlých živočichů. Ovšem, když se tato látka dostane do vody, zabijí larvy měkkýšů i hvězdice.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.3 Počet: 6 Nejlepší: 5 Nejhorší: 1

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies