Víte, co je to biomasa?

Slovo biomasa bylo letošní rok skloňováno již mnohokrát. Sáhněte si také Vy do svého svědomí, zda-li skutečně víte, co slovo „biomasa“ znamená…V dnešním článku se to dozvíte.

Biomasa

Co je to biomasa…

Biomasa by se dala ve zkratce popsat jako určité množství hmoty, které se přemění na určité ploše za určitou dobu. V našich klimatických podmínkách se tedy jedná o rostlinné (dřevěný odpad, sláma, vodní řasy, houby) ale i živočišné produkty (například kejda, hnůj, kal z čistíren odpadních vod).

Ekologická definice biomasy

Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u živočichů také v čerstvé hmotnosti (v joulech, dříve i v kaloriích, obsahu uhlíku ap.). U půdních a vodních organismů může být vztažena také k celkovému objemu (litr, cm3, m3). U rostlin je rozlišována biomasa podzemní nebo nadzemní, biomasa živá nebo mrtvá (stařina). Tento odstavec byl převzat z www.celysvet.cz.

Biomasa jako zdroj energie

V současnosti se biomasa dostává do popředí zájmu především jako obnovitelný zdroj energie (tzv. suchá biomasa, která lze spalovat či zplyňovat). Energie z biomasy má svůj původ ve slunečním záření a fotosyntéze. Pokud je suchá biomasa správně spálena, je hned po vodíku druhým nejekologičtějším palivem. Jediným negativním dopadem zpracování biomasy, jsou ve zvýšeném množství odpařující se oxidy dusíku, které vznikají při každém spalování za přítomnosti vzduchu.

Spalování, zplyňování biomasy

Biomasa se nejčastěji upravuje spalováním nebo zplyňováním.

Spalování - ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňuje takzvaný dřevoplyn, který za přítomnosti vzduchu hoří.

Zplyňování - pokud se suchá biomasa zahřívá bez přístupu vzduchu, dřevoplyn se odvádí do spalovacího prostoru, kde se spaluje podobně jako jiná plynná paliva.

Dalšími možnými způsoby úpravy biomasy jsou například pyrolýza, zkapalňování, esterifikace nebo anaerobní digesce (vzniká elektřina, teplo, biopalivo).

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 3 Nejlepší: 4 Nejhorší: 1

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies