Než začneme stavět dům

Sen většiny z nás, mít vlastní rodinný dům, nemusí zůstat jen na papíře. Abychom ho zdárně dovedli do konce a nepřišli zbytečně o čas a peníze, je nezbytné důkladně se na stavbu připravit předem.

Nový dům

Definování stavebního záměru

O novostavbě přemýšlíme z hlediska budoucnosti - kdo a v jakém časovém horizontu bude v domě bydlet? Je nutné uvážit, zda s postupem doby nedojde k vícegeneračnímu spolužití.

Před započetím stavby zvážíme, zda bude dům podsklepený, nebo ne. U varianty se sklepem je třeba počítat s navýšením o cca 30 % ceny, výhodou je však rozšíření prostoru, lepší izolace a lepší vedení, popř. opravy technických ležatých rozvodů.

Náklady na pořízení domu musíme porovnat s budoucími náklady na jeho provoz, udržování a opravy.

Pečlivě připravíme stavební plány - z ekonomického i časového hlediska je nevýhodné měnit základní koncepci stavby v jejím průběhu.

Připravíme si stavební program (počet a výměra místností, využití půdního prostoru apod.), který poslouží jako podklad pro jednání s projektantem a schvalovacími orgány.

Pozemek

Pro stavbu rodinného domu se doporučuje výměra cca 1000 m2, což nám zajistí dostatečné soukromí. Chceme-li vybudovat tenisový kurt nebo venkovní bazén, počítáme s 500 m2 navíc.

Příjezd a hlavní vstup je vhodné situovat na severní stranu.

Sousední objekty nejsou v žádném případě převýšené. Na stavebním úřadě ověříme, že v budoucnu nedojde v okolí k výstavbě průmyslových, popř. příliš hlučných objektů.

Pozemek neleží v oblasti tzv. mrazové kotliny ani ve spadem ohrožené oblasti. Ověříme si, že nehrozí vysoká hladina spodní vody a že budeme mít dobré geologické podmínky na založení stavby.

Před koupí pozemku ověříme stav a situování inženýrských sítí.

Výběr projektanta

Před zahájením prací na projektu alespoň orientačně dohodneme cenu za tuto činnost. Je dobré obrátit se na odborné komory, kde jsou projektanti registrováni. V ČR se jedná o dva subjekty: ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a ČKA - Česká komora architektů. S projektantem uzavíráme Smlouvu o dílo.

Stavební povolení

Jedná se správní rozhodnutí, které je výsledkem stavebního řízení. Platí, že správní orgán je povinen rozhodnout ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. Podle výsledku stavebního řízení stavební úřad vydá nebo nevydá stavební povolení.

Realizátor stavby

Nejčastěji se rozhodujeme mezi stavbou „na klíč" nebo svépomocnou výstavbou. V žádném případě však nezapomeneme na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, kterou uzavíráme podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku a měla by obsahovat:

  • Smluvní strany
  • Předmět plnění
  • Čas plnění
  • Cenu za dílo a platební podmínky
  • Povinnosti objednatele
  • Povinnosti zhotovitele
  • Dokončení díla
  • Záruku na dílo, odstraňování případných stavebních vad, a to i skrytých
  • Smluvní pokuty
  • Ostatní ujednání
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.5 Počet: 2 Nejlepší: 5 Nejhorší: 4

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies