Fibrilace síní - nejstarší známá porucha srdečního rytmu

Fibrilací srdečních síní bývají postižena nejčastěji střední a velká plemena, nejčastěji psi. Léčba je stanovena na základě závažnosti fibrilace síní a celkového zdravotního stavu psa.

Nemoci psů

Fibrilace síní

Fibrilace síní (FS) se u psů nejčastěji vyskytuje v souvislosti se srdečními onemocněními: například s ischemií myokardu, s chlopňovými vadami, prolapsem a kalcifikací mitrální chlopně, dilatační a hypertrofickou kardiomyopatií, dále také s vrozenými vývojovými vadami a parazitárními onemocněními.

Z nekardiálních onemocnění se může vyskytovat v souvislosti s traumaty, hypotyreózou, plicními chorobami spojenými s hypoxií, perikardiální efuzí. Může se objevit mimo jiné i po chirurgických intratorakálních zákrocích a nebo jako následek užívání některých medikamentů.

Druhy fibrilace síní

Z klinického hlediska:

  • paroxysmální - arytmie nastupuje a odezní spontánně, nejdéle do 48 hodin
  • permanentní - arytmie, u níž byl proveden nejméně jeden neúspěšný pokus a kterou nelze léčebně ukončit
  • perzistující - arytmie, která musí být odstraněna léčebnou intervencí

Z hlediska etiopatogeneze:

  • primární - u této arytmie chybí zjistitelné onemocnění srdce, není přímým následkem farmakoterapie
  • sekundární s přítomnými systémovými abnormalitami nebo proarytmogenním působením léků - predisponují jedince k arytmii
  • sekundární spojená se srdečním onemocněním - postihuje srdeční síně

Příznaky fibrilace síní u psů

Postižena bývají většinou střední a velká plemena, nejčastěji psi (feny podstatně méně). Klinické příznaky závisí na komorové frekvenci a celkovém stavu srdeční funkce (resp. levé komory) u psa. Příznaky se většinou vztahují k srdečnímu selhávání (například kašel, dyspnoe, tachypnoe, ascites, apod.), dále pak se objevuje slabost. U psů je při veterinární prohlídce zjištěna nepravidelná tachykardie, pulzový deficit nebo naopak jugulární pulzace (může být přítomna stejně jako srdeční šelesty) a chaotický auskultační rytmus.

Léčba fibrilace srdečních síní

Léčba je stanovena na základě závažnosti fibrilace síní a celkovém zdravotním stavu psa. Obvykle je směřována dvěma směry - na optimalizaci srdeční frekvence a na obnovení sinusového rytmu srdce. Kontrola frekvence je doporučována při hodnotách komorové frekvence nad 150 až 160/min. K léčbě lze použít beta-blokátory (atenolol, metoprolol) a nebo blokátory kalciových kanálů (verapamil).

Kardioverzi (obnovení sinusového rytmu srdce) je možné provést farmakologickou nebo nefarmakologickou cestou. K farmakologické kardioverzi se nejčastěji používají antiarytmika třídy Ia, Ic, III. Jejich výběr závisí na funkci levé komory srdeční, přidružených onemocněních (renální, jaterní) a lékových interakcích. Při normální velikosti srdce a bez příznaků kongestivního selhání, lze u psa použít chinidin, procainamid, propafenon, sotalol nebo amiodaron.

Z nefarmakologické terapie se nejčastěji doporučuje provedení elektrické kardioverze nebo použití ablačních technik (omezujících buď převod vzruchu ze síní na komory - neselektivní ablace AV uzlu nebo izolace ústí plicních žil - tzv. MAZE techniky).

Nemoci psů - základní seznam

Endokardióza, kardiomyopatie u psů

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 2 Nejlepší: 5 Nejhorší: 3

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies