Ekologické pěstování ovoce a zeleniny

Nyní je ten správný čas, abyste začali myslet na ekologický způsob pěstování ovoce a zeleniny. Ovoce a zelenina pěstovaná pomocí pesticidů může škodit zdraví. Děti jsou obzvlášť citlivé na účinky pesticidů.

Jablka

Pesticidy v ovoci škodí zdraví

Pěstitelé stříkají ovoce až devíti různými druhy pesticidů, a to proto, aby ovoce mělo bezchybnou barvu. Pesticidy zároveň slouží jako ochrana proti rostlinným a živočišným škůdcům. Na druhé straně jsou tyto pesticidy zdraví škodlivé – vědci je dávají do souvislosti s oslabením imunity, alergickými reakcemi, přisuzují jim podíl na snížení mužské plodnosti i na vzniku rakoviny. Zvláště citlivé jsou na účinky pesticidů děti. Pokud máte možnost pěstovat vlastní ovoce či zeleninu, vyhněte se chemickým postřikům a vyzkoušejte zdravější a ekologičtější způsob pěstování.

Ekologické hnojení ovoce a zeleniny s pomocí PRP SOL

PRP SOL je pomocná půdní látka na bázi dolomitického vápence ve formě granulátu hnědé barvy. PRP SOL napomáhá zvyšovat půdní úrodnost tím, že příznivě ovlivňuje fyzikálně - chemické vlastnosti, biologickou aktivitu půdy a tím napomáhá mineralizaci živin. Zlepšená půdní struktura napomáhá regulaci vodního režimu, omezuje vyplavování živin, zbahnění půdy a její erozi. Díky zlepšené propustnosti podorniční vrstvy dochází k lepšímu odvodu nadbytečné srážkové vody. Porosty po aplikaci PRP SOL rychleji zakořeňují a vzcházejí, mají bohatší kořenový systém. Rostliny také v průběhu vegetace nejsou tolik ohroženy vláhovým deficitem a porost je poté vyrovnanější a v lepším zdravotním stavu.

Ovoce a zelenina z ploch ošetřených PRP SOL vykazují lepší parametry skladovatelnosti. PRP SOL neobsahuje účinné množství rostlinných živin. Při jeho aplikaci je nutno hnojit dusíkem podle požadavků plodin a v souladu s Nařízením vlády č. 103/2003 Sb.

Rozsah a způsob použití PRP SOL

PRP SOL se používá k regeneraci půdy, ke zlepšení půdní struktury a zvýšení využitelnosti disponibilních zásob živin v půdě. Přípravek nelze rozpouštět ve vodě a aplikovat na list.

Ekologické hnojení vaší zahrádky - aplikace PRP SOL

  • Pomocná půdní látka je aplikována standardními rozmetadly.
  • Je vhodná pro všechny druhy obhospodařovaných půd: orné, sadové, zelinářské, pro živnou půdu v zahradnictví, na trvalé travní porosty (louky, pastviny).
  • Nejefektivnější je při pěstování okopanin a víceletých plodin.
  • Termín aplikace není speciálně doporučen, může být používán před setím i dle potřeby.
  • Z praktického hlediska lze nejrychlejší efekt pozorovat při aplikaci na strniště po obilovinách, řepce, kukuřici nebo na pozemcích po sklizni okopanin a ostatních rostlin zanechávajících rostlinné zbytky.

Způsob aplikace (polní hospodaření a zelinářství):

V případě dávek nižších než 300 kg/ha nevyžaduje zapravení do půdy (vlastnosti hnojiva se působením atmosférických vlivů nemění). Při vyšších dávkách je doporučeno zapravení do hloubky 10 -20 cm.

Způsob aplikace (sadovnictví a ostatní víceleté plodiny)

Nejoptimálnější je rozhoz po celém povrchu pozemku.

Ekologické pěstování - rada na závěr

Pokud nemáte možnost pěstovat své vlastní, biologicky nezávadné ovoce a kupujete jej v obchodech, tak jej alespoň před konzumací řádně vydrhněte. Dětem ovoce pro jistotu raději i loupejte. Silný nános pesticidů můžete odhalit na první pohled – ovoce má nepřirozený, voskově lesklý povrch. Úplně nejlepší variantou je samozřejmě nákup bioovoce.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies