Brucelóza u zvířat je nebezpečná i pro člověka

Brucelóza není zcela běžné onemocnění, přesto patří k nejobávanějším. A to i z toho důvodu, že kromě zvířat může ohrozit i člověka. Jak se před ní chránit?

Brucelóza u zvířat

<!-- -->

Co je brucelóza

Brucelóza (dříve též vlnitá horečka, Maltská horečka, Bangova choroba, infekční zmetání skotu) je celosvětově rozšířené, vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění zvířat a člověka. Původcem jsou gramnegativní bakterie z rodu Brucella. Jde o onemocnění přežvýkavců, prasat, psů (Brucella canis) a dalších zvířat. Nákaza je infekční i pro jiná zvířata (např. zajíci mohou infikovat i další druhy zvířat), a dokonce se může přenést na člověka.

Nákaza u člověka

Člověk se může nakazit od infikovaných zvířat, nemoc se však mezi lidmi nepřenáší. Kromě přímého kontaktu s nemocným zvířetem je častým zdrojem infekce pro člověka také tepelně neošetřené mléko a výrobky z něj. Největšímu riziku infekce jsou vystaveni lidé pracující se zvířaty - farmáři, veterináři, pracovníci jatek.

Brucelóza se projeví po inkubační době mezi 1-4 týdny. Projevuje se jako akutní onemocnění s horečkami (u více než 93 % pacientů), slabostí, malátností, bolestmi hlavy, zvracením. Kašel se vyskytuje u 15-25 % případů, ale rentgen hrudníku je obvykle v normálu. Neléčená choroba může trvat měsíce až roky, často se vrací. Smrtelná je v 6 % případů způsobených brucellou melitensis, ale málokdy ve více než 0,5 % u ostatních druhů.

Nejlepší prevencí brucelózy u člověka je tlumení infekce u zvířat. Důležitým způsobem omezení nákazy u lidí byla pasterizace mléka infikovaných zvířat. Brucelóza se léčí antibiotiky.

Výskyt brucelózy v ČR

V České republice se brucelóza skotu nevyskytuje od roku 1964 a už roku 1951 byla vymýcena B. ovis a B. melitensis u ovcí a koz. V roce 2004 přiznala Evropská unie České republice jako jediné z „nových zemí" status země prosté těchto chorob.

Jedinou formou brucelózy, jež se vyskytuje na území ČR, je brucelóza zajíců způsobená B. suis biovarem. Ta se také před rokem rozšířila na východě Čech. V ochranném pásmu vyhlášeném hygieniky se kvůli jejímu výskytu ocitla téměř stovka obcí.

Projevy nemoci u zvířat

Onemocnění postihuje hovězí dobytek, prasata, ovce a kozy, velbloudy, koně a jim příbuzná zvířata a také psy. Může se vyskytovat i u jiných přežvýkavců, některých mořských savců a lidí. U zvířat je toto onemocnění charakterizováno potraty nebo ztrátou plodnosti včetně zánětů varlat a nadvarlat u samců. To velmi komplikuje zabřeznutí, a tím prakticky znemožňuje obnovu stáda z vlastního chovu.

I když se zvířata obvykle zotaví a po prvním potratu mohou porodit živá mláďata, někdy v sobě mohou nosit bakterie brucelózy i nadále.

Léčení brucelózy u zvířat

Terapie všech hospodářských zvířat a volně žijících zvířat se neprovádí, dokonce je ve většině států zakázána. Nemocná zvířata jsou utracena. U psů je terapie povolena, ale obvykle je neúspěšná a dochází k návratu klinických příznaků. Je doporučována kastrace nemocných fen i psů, všichni sérologicky pozitivní psi musí být vyřazeni z chovu. V terapii se uplatňují kombinace vysokých dávek amidoglykosidů a tetracyklinů. Jiní autoři uvádějí úspěšnou léčbu brucelózy psů s použitím antibiotikaenrofloxacinu. Další doporučují eutanázii nemocných psů vzhledem k možnosti přenosu nákazy na další psy nebo na člověka. B. canis byla totiž prokázána v tkáních psů týdny, dokonce i měsíce po léčbě.

Důsledky brucelózy pro zemědělce

Vzhledem k tomu, že v zamořených stádech potrácely až tři čtvrtiny krav, znamenalo to pro mnoho farem hospodářskou katastrofu. Že je i dnes brucelóza skotu chorobou, kterou nelze podcenit, svědčí současné vybíjení tisícihlavých stád bizonů v Kanadě a Spojených státech.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.5 Počet: 2 Nejlepší: 5 Nejhorší: 4

Diskuze

Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny pěstitele, chovatele a domácí kutily. Články o pěstování rostlin, chovu zvířat a nových trendech v bydlení.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies